Oppgaver 3. - 4. trinn

3.-4. trinn
Matematikk
KRLE
Samfunnsfag
Kunst og håndverk
5 - 8 timer
3.-4. trinn
Matematikk
Norsk
Kunst og håndverk
5 - 8 timer
3.-4. trinn
Samfunnsfag
Kunst og håndverk
2 - 8 timer
3.-4. trinn
Kunst og håndverk
Matematikk
Norsk
3 - 4 timer
3.-4. trinn
Kunst og håndverk
KRLE
Norsk
3 - 5 timer
3.-4. trinn
Kunst og håndverk
Matematikk
2 - 5 timer