Oppgaver 5. - 7. trinn

5.-7. trinn
Norsk
Samfunnsfag
Matematikk
Kunst og håndverk
2 uker
5.-7. trinn
Matematikk
Kunst og håndverk
2 - 4 timer
5.-7. trinn
Matematikk
Kunst og håndverk
Naturfag
5 - 10 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
Naturfag
Samfunnsfag
Norsk
Matematikk
2 - 4 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
KRLE
Norsk
Matematikk
2 - 4 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
Naturfag
Norsk
2 - 8 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
4 - 6 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
2 - 4 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
Naturfag
Matematikk
2 - 4 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
KRLE
2 - 4 timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
Matematikk
Norsk
Engelsk
x-x timer
5.-7. trinn
Kunst og håndverk
Naturfag
Norsk
Matematikk
5 - 8 timer