Oppgaver 8. - 10. trinn

8.-10. trinn
Norsk
Samfunnsfag
Matematikk
Kunst og håndverk
2 - 4 timer
8.-10. trinn
Norsk
Matematikk
Kunst og håndverk
2 - 4 timer
8.-10. trinn
Norsk
Matematikk
Kunst og håndverk
3 skoletimer
8.-10. trinn
Kunst og håndverk
Naturfag
Matematikk
Samfunnsfag
Norsk
1 uke
8.-10. trinn
Naturfag
2 uker
8.-10. trinn
Norsk
Matematikk
Kunst og håndverk
5-6 timer
8.-10. trinn
Norsk
Kunst og håndverk
Naturfag
Matematikk
3 -4 timer
8.-10. trinn
Kunst og håndverk
Matematikk
Norsk
Engelsk
3 - 4 timer