Ludenso Create

Verdens enkleste skaperverktøy

La elevene samarbeide og utforske ideer ved hjelp 3D og Augmented Reality (AR) teknologi - gratis for norske skoler!

ocean challenge er i gang!

3D modellering alle kan få til

Ludenso Create er et 3D-modelleringsverktøy hvor elevene lager sine egne modeller og figurer. De kan også bruke Create til å oppleve det de har laget i stor skala med AR. Verktøyet er laget for og med norske pedagoger og krever ingen forkunnskaper.

Starter engasjerende faglig dialog mellom lærer, elev og medelev

Perfekt til hjemmeundervisning

Innlogging med feide

Basert på forskning og annerkjent pedagogikk

Skreddersydd til de nye lærerplanene

INGEN KRAV TIL NYTT UTSTYR

Virker på alle maskiner som brukes i skolen i dag

(PC, Chromebook, MAC og apple/android nettbrett)
Se video

Landets første AR-pionér - midtstuen ungdomsskole

“Dette er en tverrfaglig metode som tar i bruk læringsteknologi på en måte som er relevant og motiverende for elevene”

Sissel Eilertsen, Rektor ved Midtsuen skole

fra Idé til virkelighet

Visk ut skillet mellom det digitale og det fysiske

Planlegg

Skisse på papir

Skap

Digital modell i 3D

Vurder

Opplev i full størrelse med Augumented Reality

Like lett som penn og papir

Create er enkelt slik at du kan fokusere på det faglige fremfor det tekniske

“Jeg var redd for å ikke få til noe. Det er særlig skummelt når man er eldre og har autoritet, men jeg mestret det med en gang!"

- Sonja Storli (50), Norsklærer

Laget for og med lærere

Med oppgaver laget av pedagoger, gjør Ludenso Create kompetansemål gøy på tvers av fag

Kvalitetssikret innhold, basert på forskning

Like bra i klasserommet som til hjemmeundervisning

Mestring og skaperglede

Elevene får oppleve sine egne design i full skala i den virkelige verden! Alle jobber i sitt eget tempo og nivå for å nå et felles mål.

Spørsmål & Svar

Pedagogikk og Forskning

"In play, a child is always above his average age, above his daily behavior; in play, it is as though he were a head taller than himself." - Lev Vygotsky (1896-1934)

Pedagogikk og læringsteori i praksis

Create har 3 hovedfunksjoner som binder den fysiske verden til den digitale på en måte som er spesielt egnet for læring

  • Forstå produkt funksjonalitet
  • Visualisere 3D geometri
  • Forstå geometriske konsept
Vis hele teksten

Pedagogikk og læringsteori i praksis

Forankret i troen på kunnskapsbasert erfaringslæring ønsket vi å lage et verktøy som kunne utvide den proksimale læringssonen. I klasserommene jobber elevene ofte individuelt og for at elevene skal få fult utbytte av timene trenger de å jobbe mer sammen med medelvene, men også sammen med læreren.


Sentralt i utformingen av oppgavene står tverrfaglighet, inkluderende læring og kreativitet. Ved å skreddersy funksjonaliteten etter behovene i læreplanene, legger vi til rette for at elevene kan oppnå læreplanmålene med et bredt spekter av kognitive prosesser.  I utformingen av oppgaveplatformen legges det vekt på at problemstillingene er virkelighetsnære for at elevene skal få kjennskap til prosedyrer fra teknologibredrifter.

Slik skaper lærerene våre bredde i undervisningen på en arbeidsrelevant måte. Samtidig gjør oppgavene gjøre det intuitivt for læreren å gjøre underveis- og standpunktvurderinger.

Egne forskningsprosjekter

Vi har pr. i dag to forskningsprosjekter: et med Universitet i Oslo (konkludert, sammendrag av rapporten finner du lenger ned) og med Universitet i Stavanger.

Sammendrag av rapporft fra forskningsprosjekt med UiO

Hvordan kan teknologi som AR bidra til tverrfaglig læring? 

Analyse viser at digitale 3D-modelleringsverktøy kan gi god støtte til læring på tvers av emner. Verktøyet gjør det mulig å jobbe tverrfaglig, og det er da viktig at læreren er bevisst på når ulik kunnskap og kompetanse bør brukes for å løse de tverrfaglige problemene. Ved å bruke 3D-modelleringsverktøy til å løse praktiske og tverrfaglige utfordringer får elevene veksle mellom design, estetikk og vitenskapelig kompetanse, avhengig av hva eleven skal gjøre og hvor i læringsprosessen de er.

Sammenheng mellom læringsdesign og elevens evne til å lære

Vi har sett at tverrfaglige utdanningsprogram kan være utfordrende for elever. De trenger hjelp av en lærer for å kunne takle kompleksiteten, og det kan være behov for å veksle mellom å fokusere på detaljer og å fokusere på helheten. Det er derfor nødvendig at tverrfaglige program har en viss lengde, slik at man kan legge til rette for dybdelæring og mestringsfølelse. Vi har også sett at tverrfaglige program åpner for at elevene kan følge litt forskjellige akademiske interesser og fokusere ekstra på utvikling av ferdighetene innenfor interesseområdet. Skolearbeid skal oppleves som motiverende og spennende for elevene. På tross av lite data kan vi se at sammenhengen mellom læringsdesign og elevenes evne til å lære vil variere. Det vil også være viktig at læreren passer på at denne variasjonen ikke blir for stor og at alle studentene når viktige kompetansemål.

2D og 3D

På tross av lite data kan vi tydelig se at mulighetene til å veksle mellom 2D og 3D fasiliterte en mer kritisk og reflektert tilnærming til design. Å sammenlikne samme objekt i 2D og 3D lar elevene studere sine egne modeller og enklere oppdage og rette på feil og mangler.

Vis mindre

oppgaveportalen

Tverrfaglig tilnærming til læreplanmålene

Oppfyller et eller flere lærerplanmål
Enkelt med hjemmeundervisning
Utforsk uten å frykt for å feile
Krever lite eller ingen forberedelser
5.-7. trinn

Kreativitet og LEGO

2 - 4 timer
barneskole
5.-7. trinn

Skap et spillunivers

4 - 6 timer
barneskole
5.-7. trinn

Gjenskap renessansen

2 - 8 timer
barneskole
Teachers from Heinrich Heine School

Anne's elever løser FNs bærekraftsmål med AR

Anne Born har undervist i 22 år, og er lærer i tysk, biologi og kunst og håndverk ved Heinrich-Heine-Gymnasium i Dortmund. I denne posten deler hun hvordan hun og elevene hennes har jobbet med FNs bærekraftsmål i Ludenso Create.
Les mer
Teachers from Heinrich Heine School

Pedagogikk og AR

Hvordan kan AR-teknologi best utnyttes pedagogisk i klasserommet? Vi har gått sammen med ledende eksperter på utdanningsteknologi fra UiS og Regionalt Forskningsfond Oslo for å forske på bruk av Ludenso Create!
Les mer