Oppgaver VGS

VGS
Naturfag
4 - 6 timer
VGS
Samfunnsfag
5 - 10 timer
VGS
Engelsk
5 - 10 timer
VGS
Markedsføring og ledelse
4- 6 timer
VGS
Kunst og håndverk
Matematikk
Norsk
Engelsk
x-x timer